SKŁAD REDAKCJI

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Artur Kijas

Redaktor językowy: 

dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Redaktor statystyczny:

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Młodak

Administracja serwisu www:

dr Bogumiła Celer

Redaktorzy tematyczni:

prof. nadzw. dr hab. Ewa Andrysiak
dr Iwona Barańska

dr Bogumiła Celer

dr Jarosław Durka
dr Piotr Gołdyn

prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski
mgr Tadeusz Krokos
prof. nadzw. dr hab. Piotr Łuszczykiewicz
dr Stanisław Rusak
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Twardowski
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak
dr Danuta Wańka
dr inż. Mieczysław Arkadiusz Woźniak