top of page

SKŁAD REDAKCJI

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Artur Kijas

(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

Redaktor językowy: 

dr Elżbieta Steczek-Czerniawska 

(Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

Redaktor statystyczny:

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Młodak

(Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

Administracja serwisu www:

dr Bogumiła Celer

(Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

Redaktorzy tematyczni:

prof. nadzw. dr hab. Ewa Andrysiak

(Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)


dr Iwona Barańska

(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

dr Bogumiła Celer

(Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

dr Jarosław Durka

(Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)


dr Piotr Gołdyn

(Uniwersytet Wrocławski,

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

dr Makary Górzyński

(Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski

(Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
 

mgr Tadeusz Krokos

(Polskie Towarzystwo Historyczne)


prof. nadzw. dr hab. Piotr Łuszczykiewicz

(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)


dr Stanisław Rusak

(Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)


prof. nadzw. dr hab. Andrzej Twardowski

(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)


prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak

(Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)


dr Danuta Wańka

(Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)


dr inż. Mieczysław Arkadiusz Woźniak

(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

bottom of page