top of page
okładka_Zeszyty_KTPN_19.jpg
ARTYKUŁY

Elżbieta Steczek Czerniawska – Rola kobiet w działalności społecznej
i kulturalnej mieszkańców Kalisza

Marcin Mikołajczyk – Wiadomości o księgozbiorach prywatnych kobiet ziemi kaliskiej w aktach kancelarii notarialnych Kalisza z lat 1808-1866

Ewa Andrysiak – W kręgu kaliskich nauczycielek XIX i początków XX w.

Aneta Kolańczyk – Na co się przyda cała mądrość świata? Maria Konopnicka, czyli matka, kobieta, Polka

Ewa Andrysiak – Działalność Melanii Parczewskiej jako wzór aktywności kobiet na polu patriotycznym i społecznym

Monika Sobczak-Waliś – Helena Pajzderska. Literatka pod równikiem

Henryka Karolewska – Helena Dobrzyńska, nauczycielka i sercanka (1870-1920)

Anna Tabaka – Siostry: Maria Gałczyńska (1857-1930) i Emilia Bohowiczowa (1860-1954) jako animatorki życia kulturalnego i gospodarczego Kalisza na przełomie XIX i XX stulecia

Grażyna Schlender – Życie, miłość i walka Aleksandry Piłsudskiej w świetle jej wspomnień

Bogumiła Celer – Przyczynek do dziejów kaliskiego oddziału Narodowej Organizacji Kobiet (W świetle materiałów archiwalnych i prasowych oraz pamiątkowego albumu Ireny Horbowskiej-Zarankowej)

Henryka Karolewska – Z Kaukazu do Kalisza. Olga Koczerzewska, Klara
i Róża Skolimowskie w międzywojennym Kaliszu

Jadwiga Miluśka-Stasiak – Łucja Pinczewska-Gliksman – kobieta
o niezwykłym charakterze i życiorysie

Joanna Montelatic – Glosa do portretu Wandy Marii Karczewskiej – nieprzeciętnej kaliszanki

Sylvia Liseling-Nilsson – Hanna Czajkowska-Kroczewska – graficzka, malarka, ilustratorka. Analiza twórczości na przykładzie ilustracji do książek Astrid Lindgren

RECENZJE I OMÓWIENIA

Małgorzata Juda-Mieloch – Tertium Datur. O monografii życia i działalności Felicji Łączkowskiej.Ewa Andrysiak, Henryka Karolewska, Felicja Łączkowska (1859-1932): nauczycielka i działaczka społeczna, Kalisz 2018

Ryszard Bieniecki – Anna Tabaka, Wszystko dla pań : alternatywny przewodnik po Kaliszu, Kalisz 2018

Marcin Mikołajczyk – Agnieszka Słupianek, Dzieje miejscowości Brzezie w świetle źródeł, II wyd., Pleszew 2018

 

 

SPRAWOZDANIA

Marcin Mikołajczyk – Szkoła Kaliska i jej budynek, Kalisz, 24 października 2019 r.

Henryka Karolewska – Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918-2019, Warszawa, 18-19 listopada 2019 r.

Bogumiła Celer – Inwentaryzacja i digitalizacja spuścizny Adama Chodyńskiego ze zbiorówArchiwum Diecezjalnego we Włocławku. Sprawozdanie z realizacji projektu

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Krystyna Koziełł-Poklewska (1933-2019) – Hanna Tadeusiewicz

 

Małgorzata Paszyn (1960-2019) – Ewa Obała

 

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

bottom of page