Czasopismo "Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" indeksowane jest przez następujące serwisy:


POL-index, 

BazHum

ARIANTA,

Index Copernicus

Google Scholar

OCLC WorldCat

Canada - Poland,

 ViFaOst(Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa)

LitDok


 

Nagłówek 1