top of page

Formularz recenzji

Recenzje mają formę pisemną (pobierz formularz recenzji) i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

bottom of page