NUMERY

Pełne teksty

okładka_Zeszyty_KTPN_19.jpg
okładka.png
okładkaKTPN.jpg

Współpracujący recenzenci

RECENZENCI

dr hab. Katarzyna Dormus (prof. UP w Krakowie)

dr hab. Maciej Matwijów (prof. UWr)

dr hab. Bogumiła Staniów (prof. UWr)

prof. zw. dr hab. Hanna Tadeusiewicz (UŁ)

dr Sławomir Przygodzki

dr Agata Walczak-Niewiadomska (UŁ)

RECENZENCI

Prof. dr hab. Prof. dr hab. Karol Karski

Prof. dr hab. Michał Jarnecki

RECENZENCI

Prof. dr hab. Lechosław Lameński

Prof. dr hab. Piotr Gołdyn

Spisy treści

NR 1                   NR 2
NR 3                   NR 4
NR 5                   NR 6
NR 7                   NR 8
NR 9                   NR 10
NR 11                 NR 12

RECENZENCI

Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

Dr hab. Aneta Firlej-Buzon

Dr hab. Kazimierz Miroszewski (Uniwersytet Ślaski)

Dr hab. Henryk Lisiak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. UWr dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz (teksty w języku polskim)

Prof. nadzw. dr hab. Helena Krasowska (teksty
w języku ukraińskim)