top of page
okładka_Zeszyty23.png
ARTYKUŁY

Paulina Przepiórka – Potencjał dziedzictwa kulturowego Kalisza lokacyjnego DOI: 10.4467/26578646ZKNT.23.001.18883

 

Sławomir Przygodzki – Kaliszanie I połowy XIX w. wobec choroby i śmierci w świetle zachowanych testamentów i inwentarzy pośmiertnych DOI: 10.4467/26578646ZKNT.23.002.18884

 

Adam Kędzierski, Dariusz Wyczółkowski, Leszek Ziąbka – Badania archeologiczne domniemanej mogiły powstańca styczniowego z 1863 r. w miejscowości Lipe, gm. Blizanów, pow. kaliski, woj. Wielkopolskie DOI: 10.4467/26578646ZKNT.23.003.18885

 

Agnieszka Słupianek-Winkowska – Kilka uwag o specyfice badań nad historią kobiet ziemi pleszewskiej na przełomie XIX i XX wieku oraz w dobie II RP DOI: 10.4467/26578646ZKNT.23.004.18886

Bogumiła Celer – Alfreda Wiłkomirskiego list do córek. Szkic do portretu muzyka w 150. rocznicę urodzin DOI: 10.4467/26578646ZKNT.23.005.18887

Bogdan Nowak – Zakład Karny dla Młodocianych w Szczypiornie 1958-1974. Mocne i słabe strony eksperymentu penitencjarnego DOI: 10.4467/26578646ZKNT.23.006.18888

Ewa Andrysiak – Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 35 lat w służbie nauce i regionowi DOI: 10.4467/26578646ZKNT.23.007.18889

Henryka Karolewska – Na afrykańskich i amerykańskich szlakach – vie romancée Aleksandra Marka Jawornickiego DOI: 10.4467/26578646ZKNT.23.008.18890

Jan Marczyński – Stanisław Kwirynowicz (1922-1997) DOI: 10.4467/26578646ZKNT.23.009.18891

INFORMACJA NAUKOWA


Marcin Mikołajczyk – Kościół parafialny w Kokaninie w świetle spisów
i wizytacji z przełomu XVIII i XIX stulecia DOI: 10.4467/26578646ZKNT.23.010.18892

 

Anna Tabaka – Fotografie z życia parafii prawosławnej w Kaliszu okresu międzywojennego. Album o. Hermana Kariakina ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu jako źródło do badań historii społeczno-politycznej DOI: 10.4467/26578646ZKNT.23.011.18893

RECENZJE I OMÓWIENIA

Księdza Sobczyńskiego kronika kościelna (i historyczna) Kalisza. Notatki z lektury (Ryszard Bieniecki) DOI: 10.4467/26578646ZKNT.23.012.18894

Maria Konopnicka w oczach badaczy i w źródłach archiwalnych: praca zbiorowa pod red. Grażyny Schlender. kalisz: Archiwum państwowe w Kaliszu, 2022 – 260 s. (Henryka Karolewska)

 

 

SPRAWOZDANIA

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jubileusz 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. Poznań, 11-12 lutego 2022 r. – Ewa Obała DOI: 10.4467/26578646ZKNT.23.013.18895

III Kongres Towarzystw Naukowych. „Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych”. Gdańsk 20-22 października 2022 r. – Ewa Obała DOI: 10.4467/26578646ZKNT.23.015.18897

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biografistyka w perspektywie regionalnej”. Kalisz 15-16 czerwca 2023 r. – Anna Lisiecka DOI: 10.4467/26578646ZKNT.23.014.18896

Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej – współczesne oblicze żywej historii –Tadeusz Skarżyński DOI: 10.4467/26578646ZKNT.23.016.18898

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Grzegorz Teske (1955-2021) – Janusz Tomala

Jerzy Aleksander Splitt (1957-2022) – Tadeusz Skarżyński

Andrzej Szymański (1946-2023) Wspomnienie uczennicy – Ewa Szczurek

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

bottom of page