Szanowni Państwo,

 

Z przyjemnością zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów, recenzji bądź innych materiałów do tegorocznego, 21. numeru “Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”.

 

Kolejne wydanie najstarszego periodyku naukowego KTPN będzie poświęcone architekturze, urbanistyce i historiografii tych dziedzin w Europie Środkowo-Wschodniej, w okresie pomiędzy XVIII a  XX stuleciem, oczywiście z uwzględnieniem Kalisza i regionu kaliskiego.

Redaktorem tematycznym numeru jest dr Makary Górzyński.

Dokładne informacje znajdują się w załączonym pliku: Zaproszenie od Redakcji

okładka.jpg

„Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" ukazują się od 1995 r. i zawierają materiały i opracowania skupiające się na problematyce nauki w jej regionalnym wymiarze. „Zeszyty” są wydawnictwem ciągłym, wydawanym regularnie jako rocznik. Dotychczas ukazało się 18 tomów, z których każdy został poświęcony innej tematyce: m.in. bibliologii, bibliotekoznawstwu, pedagogice, historii regionu, historii sztuki, muzykologii, heraldyce, edytorstwu, ziemiaństwu, reformacji na ziemi kaliskiej. Oryginalne prace naukowe drukowane są w dziale: Z materiałów i opracowań, do którego dołączane są Recenzje, Sprawozdania, Z żałobnej karty, Z życia Towarzystwa.


Każdy artykuł zawiera tytuł i streszczenie w języku angielskim.

Redakcja „Zeszytów” (ISSN 1426 – 6547, e-ISSN 2657-8646) deklaruje, że wersja drukowana czasopisma jest jego wersją podstawową.

„Zeszyty” są indeksowane w bazie POL-index, BazHumARIANTA, Index Copernicus. W 2020 r. czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika Index Copernicus Value 68.20 za rok 2019 (ICV 2012 - 3.98, 2013 - 4.38 pkt. ICV 2014 - 25.68, 2015 - 45.08, 2016 - 57,09, 2017 - 63,58, 2018 - 65,71). Punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus.  Z metodologią oceny można zapoznać się pod linkiem:

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=2161

Czasopismo w latach 2013-2018 znajdowało  się w części B wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Za publikację w „Zeszytach Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” przyznawano 6 punktów.

Czasopismo dostępne jest w bibliotekach (Access in libraries):
- USA, UK, OCLC WorldCat

- Canada - Poland, a także w zasobach ViFaOst(Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa) i LitDok

"Zeszyty" są czasopismem recenzowanym. Listę recenzentów podajemy w zakładce "Recenzenci" oraz "Archiwum". Redakcja stosuje zabezpieczenie przed zjawiskiem „ghostwriting” oraz „guest authorship” (zob. zakładka "Polityka czasopisma"). Redakcja podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Przyjęte zasady postępowania obowiązujące redakcję, autorów, recenzentów i wydawców przygotowane zostały w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE) (zob. zakładka "Polityka czasopisma").