top of page
okładka.png
ARTYKUŁY

Edyta Pietrzak – Archiwalia dotyczące Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu

Monika Sobczak-Waliś, Grzegorz Waliś – Społeczność ewangelicka w dobrach zakrzyńskich w XIX w.

Marcin Mikołajczyk – Z dziejów parafii ewangelicko-augsburskiej w Sobiesękach (do 1939 r.)

Marcin Mikołajczyk – Kaliska parafia ewangelicka na łamach „Zwiastuna Ewangelicznego” w latach 1863-1914

Ewa Obała – Kaliskie Ewangelickie Towarzystwo Śpiewacze w Kaliszu i jego działalność w świetle kaliskiej prasy 

Krzysztof Rottermund – Wkład kaliskich ewangelików w rozwój kultury muzycznej oraz rzemiosła i przemysłu w zakresie budownictwa instrumentów muzycznych

Krzysztof Walczak – Zamysł założenia Instytutu Edukacyjnego pastora Karola Herzberga w Kaliszu w świetle prospektu szkoły

Ewa Andrysiak – Zakład Naukowy Żeński Heleny Semadeniowej w Kaliszu i jego znaczenie dla kształcenia kobiet

Bogumiła Celer – Biografistyka ewangelicka w świetle wybranych słowników. Próba charakterystyki i analiza biogramów związanych z ziemią kaliską

Krzysztof Walczak – Pastor Adam Haberkant i jego działalność na ziemi kaliskiej

Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak – Alfons Parczewski i ewangelicy. Działania kaliskiego prawnika na rzecz Kościoła Ewangelickiego

Małgorzata Kołodziej – Losy kaliskiego zboru baptystów – zarys dziejów do 1939 r.

RECENZJE I OMÓWIENIA

Bogumiła Celer – Aneta Sokół, Polska książka ewangelicka po 1989 roku, Wydawnictwo „Głos Życia”, Katowice 2016, ss. 304

 

SPRAWOZDANIA

Ewa Obała – Czeska międzynarodowa konferencja pt. „Książki zwierciadłem życia. Książki wiedzy wszelakiej jako świadectwo minionych czasów”. Brno, 18-22 września 2017 r.

Grażyna Schlender – Jubileusz 500-lecia Reformacji w Kaliszu, 6 listopada 2017 r.

Grażyna Schlender – Pokłosie ogólnopolskiej konferencji „Prasa opozycyjna w Polsce w latach 1945-1990”, 15 grudnia 2017 r. 

Ewa Obała – II Kongres Towarzystw Naukowych pt. „Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Poznań, 14–15 września 2018 r. 

Ewa Andrysiak – Jubileuszowa XX edycja Dni Polskich w Suczawie 14-16 września 2018 r.

Ewa Obała – Seminarium pt. „Wkład towarzystw naukowych i lokalnych środowisk 
w powstawanie i działalność uniwersytetów w okresie Drugiej Rzeczpospolitej” 
w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Poznań, 12 listopada 2018 r. 

 

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Olech Podlewski (1933-2016) – Łukasz Podlewski 

 

Kazimierz Rogacki (1929-2018) – Kazimierz Wojciechowski 

Honorata Skoczylas-Stawska (1934-2018) – Krzysztof Walczak

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

bottom of page