Recenzenci współpracujący:

 

2020

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz
prof. dr hab. Bogumiła Staniów
dr hab., prof. UJ Anna Gruca
dr hab., prof. UAM Michał Jarnecki
dr hab., prof. Akademii Kaliskiej Krzysztof Walczak
dr Elżbieta Steczek Czerniawska
dr Maria Kaczmarkiewicz

dr Agnieszka Fluda-Krokos
dr Sławomir Przygodzki

2019

dr hab. Katarzyna Dormus (prof. UP w Krakowie)

dr hab. Maciej Matwijów (prof. UWr)

dr hab. Bogumiła Staniów (prof. UWr)

prof. zw. dr hab. Hanna Tadeusiewicz (UŁ)

dr Sławomir Przygodzki

dr Agata Walczak-Niewiadomska (UŁ)

2018

Prof. dr hab. Prof. dr hab. Karol Karski 

Prof. dr hab. Michał Jarnecki

2017

Prof. dr hab. Lechosław Lameński

Prof. dr hab. Piotr Gołdyn

2016

Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

Dr hab. Aneta Firlej-Buzon

2015

Dr hab. Kazimierz Miroszewski (Uniwersytet Ślaski)

Dr hab. Henryk Lisiak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

2014

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. UWr dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Wrocławski)

2013

Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz (teksty w języku polskim)

Prof. nadzw. dr hab. Helena Krasowska (teksty w języku ukraińskim)