top of page

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Artur Kijas – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przewodniczący)
Prof. UŁ dr hab. Ewa Andrysiak – Uniwersytet Łódzki (zastępczyni przewodniczącego)
Doc. Olga Antonyk – Ukraińska Akademia Drukarstwa Lwów (Ukraina)
PhDr. Jan Chodějovskỳ – Instytut Masaryka i Archiwum Czeskiej Akademii Nauk (Czechy)
Prof. dr. Constantin Geambaşu – Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia)
Prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski – GWSHM Milenium
Dr Vasyl Kmet` – Biblioteka Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina)
Prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mgr Tetyana Mykytyn – Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. B.G. Woźnickiego (Ukraina)
Prof. dr. Olimpia Mitric – Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie (Rumunia)
PhDr. Richard Šipek PhD – Muzeum Narodowe w Pradze (Czechy)
Prof. AK dr hab. Krzysztof Walczak – Akademia Kaliska im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu

bottom of page