Oświadczenie autora artykułu

Po otrzymaniu pozytywnych recenzji Autor podpisuje z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk oświadczenie autorskie w języku polskim lub w języku angielskim.