top of page

NUMERY

Pełne teksty

RECENZENCI

Prof. dr hab. Lechosław Lameński

Prof. dr hab. Piotr Gołdyn

Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

Dr hab. Aneta Firlej-Buzon

Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski)

Prof. UWr dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Wrocławski)

Spisy treści

NR 1                   NR 2
NR 3                   NR 4
NR 5                   NR 6
NR 7                   NR 8
NR 9                   NR 10
NR 11                 NR 12

Dr hab. Kazimierz Miroszewski (Uniwersytet Ślaski)

Dr hab. Henryk Lisiak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz (teksty w języku polskim)

Prof. nadzw. dr hab. Helena Krasowska (teksty w języku ukraińskim)

bottom of page