top of page

ISSUE

Full texts

Reviewers

zeszyty2021.jpg

RECENZENCI

dr Ewa Andrzejewska, MOZK w Kaliszu

dr Iwona Barańska, WPA UAM w Kaliszu

dr Piotr Czepas, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

dr Jarosław Dolat, MHP w Opatówku

prof. Piotr Gołdyn, WPA UAM w Kaliszu

dr Agnieszka Koecher-Hensel (IS PAN)

prof. Jerzy Krzysztof Kos, UWR Wrocław

dr Aleksander Łupienko, Instytut Historyczny PAN, Warszawa 

kustosz Jolanta Niedoba (Centrum Scenografii Polskiej Odz. Muzeum Śląskiego)

dr Aleksandra Paradowska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

dr Małgorzata Popiołek-Rosskamp, Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung, Berlin-Erkner

prof. Jan Salm, Politechnika Łódzka

prof. Beate Stortkuehl, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg

dr Kamil Śmiechowski, Uniwersytet Łódzki

prof. Krzysztof Walczak, Akademia Kaliska, KTPN

dr Katarzyna Waszczyńska, Uniwersytet Warszawski

prof. Agnieszka Zabłocka-Kos, UWR Wrocław

prof. Francesca Zanella, Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Table of contents

NR 1                   NR 2
NR 3                   NR 4
NR 5                   NR 6
NR 7                   NR 8
NR 9                   NR 10
NR 11                 NR 12
okładka.jpg

RECENZENCI

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

prof. UWr dr hab. Bogumiła Staniów

dr hab., prof. UJ Anna Gruca

dr hab., prof. UAM Michał Jarnecki

dr hab., prof. Akademii Kaliskiej Krzysztof Walczak

dr Elżbieta Steczek Czerniawska

dr Maria Kaczmarkiewicz

dr Agnieszka Fluda-Krokos

dr Sławomir Przygodzki

okładka_Zeszyty_KTPN_19.jpg

RECENZENCI

dr hab. Katarzyna Dormus (prof. UP w Krakowie)

dr hab. Maciej Matwijów (prof. UWr)

dr hab. Bogumiła Staniów (prof. UWr)

prof. zw. dr hab. Hanna Tadeusiewicz (UŁ)

dr Sławomir Przygodzki

dr Agata Walczak-Niewiadomska (UŁ)

okładka.png

RECENZENCI

Prof. dr hab. Prof. dr hab. Karol Karski

Prof. dr hab. Michał Jarnecki

okładkaKTPN.jpg

RECENZENCI

Prof. dr hab. Lechosław Lameński

Prof. dr hab. Piotr Gołdyn

RECENZENCI

Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

Dr hab. Aneta Firlej-Buzon

Dr hab. Kazimierz Miroszewski (Uniwersytet Ślaski)

Dr hab. Henryk Lisiak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. UWr dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz (teksty w języku polskim)

Prof. nadzw. dr hab. Helena Krasowska (teksty
w języku ukraińskim)

bottom of page