top of page

Instructions for authors

 

Adaptation of the footnotes format to the Chicago style (https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html)

 

In connection with the works carried out by the Ministry of Science and Higher Education on the calculation of the Polish impact factor and the related need to develop bibliographies for individual articles, the editors of "Zeszyty Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk" decided to adapt the format of bibliographic footnotes to the Chicago style. Examples of Chicago-style footnotes and bibliographies are provided below.

 

Footnotes:

1. a footnote from a book (1 author)

2. a footnote from a book (2 and more authors)

3. a footnote from a chapter from a collective work

4. a footnote from the journal citing

5. the same position as above

6. a footnote from a work that has already been included in the footnotes, but not directly above (one author)

7. a footnote from a work that is already in the footnotes, but not directly above (two or more authors)

 

1. Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011), 94.

2. Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska, Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992), 120.

3. Zdzisław Pawlak, „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”, w: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005), 105-119.

4. Teresa Wilkoń, „Bibliofilskie pasje Izabeli z Czartoryskiej Lubomirskiej”, Studia Bibliologiczne 20 (2015): 222.

5. Tamże, 227.

6. Korczyńska-Derkacz, Państwowy, 95.

7. Bieńkowska, Chamerska, Tysiąc lat, 67.

 

 

Bibliografia:

Korczyńska-Derkacz, Małgorzata. 2011. Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bieńkowska, Barbara, Halina Chamerska. 1992. Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wilkoń, Teresa. „Bibliofilskie pasje Izabeli z Czartoryskiej Lubomirskiej”, Studia Bibliologiczne 20 (2015): 222-230.

Pawlak, Zdzisław. 2005. „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”. W: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski, 105-119. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

bottom of page